preken van Ulbe Tjallingii, 1988-2013:


Daniël 6, 4-9

On the road
Lucas 1, 39-45

Marcus 12, 20-28
Daniël 6 Lucas 1, 67-80 Marcus 12, 20-28 Fr
Deuteronomium 8, 7-20 Lucas 2, 9-14 Marcus 14, 1-11
Deuteronomium 15, 1-11 Lucas 2-1992 Marcus 14, 17-31
Deuteronomium 15, 7-11 Lucas 2-1994 Marcus 14, 17-31 Fr
Deuteronomium 16, 13-17 Lucas 2-1995 Marucs 14, 22-31
Efeze 1, 1-14 Lucas 2-1996 Marcus 16, 1-7
Efeze 3, 14-23 Lucas 2-1997 Matteus 1, 18-24
Efeze 4 Lucas 2-1998 Matteus 2, 1-12
Efeze 5, 1-21 Lucas 2-2000 Matteus 3, 1-17
Efeze 5, 2-12 Lucas 2-2004 Matteus 3, 13-17
Esther 1&2 Lucas 2-2005 Matteus 4, 1-11
Esther 4 Lucas 2-2006 Matteus 4, 12-22
Esther 9 Lucas 2-2007 Matteus 5, 1-12-1
Exodus 2, 1-10 Lucas 3 frysk Matteus 5, 1-12-2
Exodus 2, 11-25 Lucas 3, 1-6 Matteus 5, 13-16
Exodus 3, 1-14 Lucas 3, 7-18 Matteus 6, 5-15
Exodus 4, 18-31 Lucas 3, 15-22 Matteus 6, 10-14
Exodus 6, 1-12 Lucas 4, 1-13 Matteus 6, 24-34
Exodus 11, 1-10 Lucas 4, 14-30 Matteus 6, 25-34
Exodus 15, 22-27 Lucas 5, 27-32 Matteus 7, 6
Exodus 16, 1-15 Lucas 5, 33-39 Matteus 7, 7
Exodus 18, 1-27 Lucas 6, 17-19 Matteus 7, 15-24
Exodus 20, 1-17 Lucas 6, 17-26 Matteus 7, 15-26
Exodus 24, 12-18 Lucas 6, 27-36 Fr Matteus 7, 15-27
Exodus 24 Lucas 6, 27-36 Matteus 8, 23-27
Fillipenzen 1, 1-11 Lucas 7, 11-17 Matteus 9, 10
Fillipenzen 1, 6-11 Lucas 7-1991 Matteus 9, 35
Fillipenzen 2, 1-11 Lucas 7-2000 Matteus 12, 1-8
Fillipenzen 4, 1-9 Lucas 8, 4-15 Matteus 12, 9-14
Genesis 3 Lucas 8, 26-39 Matteus 12, 20-28
Genesis 4,1-26 Lucas 8-1990 Matteus 14, 22-33
Genesis 4 Lucas 9, 1-9 Matteus 16, 13-20
Genesis 5&6 Lucas 9, 10-17 Matteus 16, 21-27
Genesis 6&9 Lucas 9, 15-62 Matteus 17, 1-9
Genesis 8, 15-20 Lucas 9, 28-39 Matteus 17, 14-20
Genesis 8 Lucas 9, 51-62 Matteus 18, 1-20
Genesis 9, 8-17 Lucas 9-1998 Matteus 18, 15-20-1
Genesis 9, 8-17 2 Lucas 10, 20 Matteus 18, 15-20-2
Genesis 9, 18-29 Lucas 10, 25-37 Matteus 18, 21-35
Genesis 11, 1-9 Lucas 10-1988 Matteus 18, 23-35
Genesis 14, 18-24 Lucas 10-1989 Matteus 20, 1-16
Genesis 21, 22-34 Lucas 10-1992 Matteus 20, 20-28
Genesis 28, 10-22 Lucas 11, 1-13 Matteus 21, 23-32
Genesis 31, 44-55 Lucas 11, 14-28 Matteus 21, 28-32
Genesis 33, 1-17 Lucas 12, 35-48 Matteus 21, 33-46-1
Genesis 33, 18-20 Lucas 13, 1-9 Matteus 21, 33-46-2
Genesis 35, 16-29 Lucas 13, 22-30 Matteus 22, 1-14
Genesis 37, 1-16 Lucas 14, 1-14 Matteus 22, 15-22
Genesis 39, 1-19 Lucas 14, 7-14 Matteus 22, 34-46
Genesis 39, 1-20 Lucas 14, 12-24 Matteus 25, 1-13
Genesis 39, 6-20 Lucas 14, 15-24 Matteus 25, 14-30
Genesis 39 Lucas 15 Matteus 28 Fr
Genesis 40 Lucas 17 Matteus 28, 1-10
Genesis 41 Lucas 18, 1-8 Matteus 28, 16-20
Genesis 43, 26-34 Lucas 18, 31-43 Matteus 28, 16-20 Fr
Genesis 47, 13-22 Lucas 18, 35-43 Micha 1
Gesang 415 Lucas 19, 1-10 Micha 2
Gezang 130 Lucas 19, 11-26 Micha 3
Handelingen 1 Lucas 19, 11-27 Micha 4
Handelingen 2-1 Lucas 19, 28-40 Micha 5
Handelingen 2-2 Lucas 20, 9-19 Micha 6
Handelingen 4 Lucas 20, 20-26 Micha 7
Handelingen 5 Lucas 21, 5-18 Nehemia 2, 1-11
Handelingen 6 Lucas 21, 15-31 Numeri 6
Handelingen 7 Lucas 21, 20-28 Numeri 11, 26-33
Handelingen 8 Lucas 21, 25-33 Numeri 24, 1-13 Fr
Handelingen 11-1 Lucas 22, 7-23 Numeri 24, 14-19
Handelingen 11-2 Lucas 22, 24-38 Openbaringen 20
Handelingen 22 Lucas 22, 54-62 Openbaringen 21
Handelingen 27 Lucas 23 Openbaringen 21, 1-7
Handelingen 28 Lucas 23, 1-7 Openbaringen 21, 1-9
Hooglied 4 Lucas 24, 1-12 Openbaringen 21, 15-27
Jacobus 1 Lucas 24, 13-32 Openbaringen 22, 1-6
Jacobus 2 Lucas 24, 36-53 I Petrus 2, 1-10
Jesaja 26, 1-13 Lucas 24, 37-53 I Petrus 2, 4-6
Jesaja 51 Lucas 24, 43-53 I Petrus 5, 1-11
Job 2 II Maccabeeën 7 II Petrus 3, 1-13
Job 28 Maleachi 1 Prediker 3, 1-11
Job 37 Marcus 1, 1-11-1 Prediker 8, 1-9
Johannes 1, 1-14 Marcus 1, 1-11-2 Prediker 9, 1-10
Johannes 2 Marcus 1, 14-20 Prediker 11
Johannes 2, 1-11 Marcus 1, 18-27 Psalm 8 Fr
Johannes 3, 1-14 Marcus 1, 21-28 Psalm 9
Johannes 3, 1-15
Johannes
4, 1-42
Marcus 1, 29-39 Psalm 9 Fr
Johannes 4, 43-54
Johannes 10, 1-21-1
Marcus 1, 40-45 Psalm 19
Johannes 10, 1-21-2 Marcus 2, 1-12 Fr Psalm 23
Johannes 10, 11-16 Marcus 2, 1-12 Psalm 25
Johannes 12, 20-33 Marcus 4, 1-9 Psalm 48
Johannes 14, 23-29 Marcus 6, 1-6-1 Psalm 90
Johannes 14 Marcus 6,1-6-2009 Psalm 107
Johannes 20, 11-18 Marcus 6, 1-6-2 Psalm 116
Johannes 20, 19-31 Marcus 6, 6-13 Psalm 116 Fr
Jona 1 Marcus 6, 45-52 Psalm 126
Kollosenzen 3 Marcus 7, 1-23 Psalm 139
I Koningen 16, 17-17, 6 Marcus 7, 24-30 Psalm 145
I Koningen 17 Marcus 7, 31-37 Richteren 14 Fr
I Koningen 18, 1-15 Marcus 8, 22-26 Romeinen 1, 8-17
I Koningen 18, 20-46 Marcus 8, 27-33 Romeinen 8
I Koningen 19, 1-18 Marcus 9, 1-16 Romeinen 10, 1-13
I Koningen 19, 6-18 Marcus 9, 38-52 Romeinen 12
I Koningen 21 Marcus 10, 1-16 Romeinen 14, 12-23
II Koningen 2, 1-18 Marcus 10, 13-16 Romeinen 15, 1-6
II Koningen 4 Marcus 10, 13-27 Ruth 4
II Koningen 5 Marcus 10, 17-27-1 I Samuel 16, 1-13
II Koningen 6, 1-23 Marcus 10, 17-27-2 I Samuel 16, 1-14
II Koningen 7 Marcus 10, 32-45 I Samuel 17
II Koningen 8, 1-6 Marcus 11, 1-11 II Samuel 1, 1-16
II Koningen 21, 1-23   II Samuel 1, 17-27
I Korintiers 1   II Samuel 2, 1-11
I Korintiers 4, 1-5   II Samuel 5, 1-10
I Korintiers 13   II Samuel 6, 1-22
I Korintiers 15, 12-28   II Samuel 7
    Spreuken 8, 22-36
II Korintiers 9   Titus 2, 1-14
Leviticus 4, 13-31   I Timoteus 2
Leviticus 6, 1-7   I Timoteus 6, 2-12
Leviticus 9   II Timoteus 4, 1-8
Leviticus 19   II Timoteus 4, 1-8 Fr
Lucas 1, 26-38-1   Zacharia 1, 7-17
    Zacharia 14, 4-9