Ulbe Tjallingii
2010 - heden: Koordirigent & Kerkmusicus

in de HH. Petrus- en Paulusparochie Wolvega & Heerenveen
   * Koor Spirit of Joy (www.spiritofjoy.nl)
   * Gemengd Koor Wolvega (www.rkkerkwolvega.nl)
   * Themakoor Heerenveen


2004-2016: It Mingd Koar Deinum (e.o.)

2009-2010 Kamerkoor Alta Trinita, Bovensmilde
1995-2000 St. Vituscantorij, Stiens
1991-1995 Hervormde Cantorij, Zwaagwesteinde
1984-1988 Studentenkoor, Faculteit Godgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen


Vocaal Kwartet Cantamore 'zingen met liefde' is ontstaan in 2006; van 2012-2014 coachte en begeleidde ik het kwartet bij concerten. Het repertoire van Cantamore omvat werken van Renaissance tot hedendaagse en lichte muziek. De zangers zijn: Sjoukje van der Land: sopraan, Carolien Bouma: alt, Peter Gardenier: tenor, Geert Bakker: bas