Ulbe Tjallingii (*1963)

2017 -       : predikant Protestantse Gemeente Oosterbierum-Wijnaldum
2015-2016 : lid stuurgroep Kerkendag 2016 Harlingen
2014:        : project 'Communicatie' Raad van Kerken in Fryslân
2013-        : auditor NSGV Bisdom Groningen-Leeuwarden
2013-        : oprichting eigen bedrijf 'Huis der Schone Kunsten'
2012-        : Kerkmusicus HH. Petrus en Paulusparochie
2012-        : voorzitter Beraadgroep Liturgie en Kerkmuziek PKN Fryslân
2011         : waarnemend predikant Sexbierum-Pietersbierum
2010-2013 : Kerkmusicus RK Heerenveen
2010-2014 : Docent Liturgie en Kerkmuziek NHL Leeuwarden
2010-        : Beleidsmedewerker SKGV
2010-        : Geestelijk Verzorger, vrijgevestigd
2005-2010 : Geestelijk Verzorger Zorggroep Pasana Dokkum
2008-        : Noord Nederlandse Orgelacademie, hoofdvak orgel
2002-        : Schumann Akademie, hoofdvak orgel
2002-        : Koordirigent
2001-2005 : Docent Levensbeschouwing Friese Poort (mbo)
1995-2001 : Predikant Hervormde Gemeente Stiens
1991-1995 : Predikant Hervormde Gemeente Zwaagwesteinde
1982-1991 : Doctoraal Theologie en Colloquium NHK Rijksuniversiteit Groningen
1975-1989 : Organist Hervormde Kerk Oosterbierum
1975-1982 : Christelijk Gymnnasium Leeuwarden (a)


Ulbe: "In 2009, toen ik in Dokkum werkzaam was als geestelijk verzorger, richtte ik het Oasefonds op. Doeltreffende fundraising bij fondsen, overheden, bedrijfsleven, kerken en particulieren resulteerde erin dat een bedrag van ruim € 220.000,- bijeen werd gebracht. Deels werd het geld geïnvesteerd in de verbouw van de Oase-unit, de rest is gereserveerd en beschikbaar voor de scholing van professionals en vrijwilligers werkzaam in de palliatieve zorg in Noordoost Friesland. Het Oasefonds wil deze bijzondere vorm van zorg in de stervensfase blijvend ondersteunen." [meer info in deze pdf]

"In 1990 deed ik Doctoraalexamen aan de Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Godgeleerdheid en sloot mijn studie af met een onderzoek naar de Friese Psalmberijming van Fedde Schurer (1898-1968). De doctoraalscriptie, met als titel 'Psalmen yn 'e nacht, Introïtuspsalmen uit de Veertigdagentijd in de Friese berijming van Fedde Schurer' kunt u hier lezen: pdf".